Xuất xứ: Nhật Bản
Chiều cao của bát trà 10cm, đường kính khoảng 7cm
Mỗi hoa văn chỉ có duy nhất 01 sản phẩm.
bat-tra-BV1.png
bat-tra-BV2.png